\

Jo Bhaje Hari ko Sada – Bhajans of bhimsen joshi with lyrics

Bhajans of bhimsen joshi

Jo bhaje hari ko sada with lyrics, this is one popular among several bhajans of Bhimsen Joshi

Jo bhaje hari ko sada sohi param pad paaweja

deh ke mala tilak aur chaap, nahin kisi kaam ke,

prem bhakti bina nahi nath ke man bhave

dil ke darpan ko safa kar, dur kar abhiyan ko,

khaak ko guru ke kadam ki, toh prabhu mil jaega

chod duniya ke maje sab, bith kar ekaant mei,

chyan dhar hari ka, charan ka, phir jan mann hi aayega

drirh bharosa mann mei karke jo jape hari naam ko

kehta hai bramhanand bich samaega

This is a popular bhajan of Bhimsen joshi

Facebook Comments

About Roshan

I started my career as a Sound Engineer and Music Producer, but on my way when i got attracted to blogger world, i don't know. Now i spend most of my time on blogging and Music. I love Challenges and work hard to overcome my obstructions and weaknesses.